Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση


Επιστημονικό Σεμινάριο

(Μη επιδοτούμενο και μη επιχορηγούμενο)
Προεγγραφές

       Οι προεγγραφές είναι απαραίτητες
για την καλύτερη οργάνωση, τον επιστημονικό σχεδιασμό των εισηγήσεων, και την πιο ικανοποιητική συνοχή των συζητήσεων .
      Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι συγκεκριμένος, και για όσους το εύχονται θα υπάρχει και βεβαίωση παρακολούθησης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώνεται και θα αποτελεί σεμινάριο και όχι επιστημονικές διαλέξεις. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
      Θα ανακοινωθεί ο κατάλογος των προ-εγγραφέντων.
    Σημείωση:  οι προεγγραφέντες και οι μετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργάνωση και εισηγητές

1. Μουτσόπουλος Ευάγγελος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

2.  Γέμτος  Πέτρος                   Ομότιμος Καθηγητής, Παν/μίου Αθηνών
3.  Κοντογιώργης Γεώργιος     Καθηγητής Παντείου Παν/μίου
4.  Kριάρη Ισμήνη                    Καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου
5.  Λαμπρέλλης Δημήτριος,     Καθηγητής του  Παντείου Παν/μίου
6.  Λυδάκη Άννα                      Αν. Καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου
7.  Παπαρίζος Αντώνης            Καθηγητής Παντείου Παν/μίου
8.  Τάσιος Θεοδόσιος              Ομότιμος Καθηγητής Μετσόβιου Πολυτεχνείου
9. Τζαβάρας Νικόλαος             Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Θράκης,
                                                  Πρόεδρος της Ελληνικής ψυχαναλυτικής Εταιρίας
10.  Τσοτσορός Ευστάθιος        Καθηγητής Παντείου Παν/μίου
11. Χαραλάμπης Δημήτριος    Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

          Εκκίνηση της Προβληματικής

          Η Ιστορία δεν έχει κανέναν στόχο και κανέναν προορισμό. Είναι εντελώς τυφλή. Η ευημερία ή η καταστροφή των ανθρώπων, των κοινωνιών και των πολιτισμών αποτελούν κατά την πορεία της εξίσου πιθανά γεγονότα. Οι άνθρωποι αντίθετα έχουν στόχους τόσο ατομικούς όσο και συλλογικούς, και, όπως όλα δείχνουν, οι συλλογικοί στόχοι είναι πολύ περισσότερο σημαντικοί από τους ατομικούς. Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες συνθλίβονται ή ευημερούν εξ  αιτίας των συλλογικών, πριν απ' όλα, αποφάσεών τους.
           Η ειρήνη, η ελευθερία και η ασφάλεια, η ατομική και η συλλογική αναγνώριση και δικαίωση, η επιβίωση και η ευημερία, η υγεία και η παιδεία, ο ελεύθερος χρόνος και ο πολιτισμός, αγαθά τα οποία απολαμβάνονται ατομικά ή, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, κυρίως ατομικά, μόνον συλλογικά μπορούν να δημιουργηθούν και να εξασφαλισθούν. Η συλλογική τους όμως απόλαυση επιβεβαιώνεται από την ιστορική δυναμικότητα και δημιουργικότητα μιας κοινωνίας ως πολιτικής και πολιτισμικής ολότητας.
           Συνεπώς, η πολιτική και η οικονομική, η ιδεολογική και γενικότερα η πολιτισμική πορεία κάθε κοινωνίας, αποτελεί το αποφασιστικότερο αντικείμενο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν  οι πολίτες κάθε κοινωνίας και να το γνωρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Πώς αλλιώς μπορεί να καταστεί δυνατόν να ληφθούν επιτυχείς αποφάσεις  για το παρόν και το μέλλον; Εκτός εάν οι αποφάσεις αυτές εγκαταλειφθούν στους λίγους με τις οποιεσδήποτε τρομακτικές επιπτώσεις θα έχει αυτό στην επιβίωση και ευημερία των ανθρώπων.
      Η πρόσφατη βαθύτατη πολιτισμική κρίση της Ελληνικής κοινωνίας, κρίση η οποία κτυπά ανελέητα τα πεδία της παραγωγής αγαθών, της κρατικής κεντρικής διοίκησης αλλά και του πολιτικού συστήματος, τα πεδία του κομματικού συστήματος αλλά και των βαθύτερων ιδεολογικών αντιλήψεων, τόσο οικονομικών όσο και πολιτικών, όπως και η οικονομικό-πολιτική κρίση στην Ευρώπη, προκαλούν όσο ποτέ άλλοτε, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, την ανάγκη να σκεφτούμε εκ νέου και να δώσουμε ενδεχόμενα νέες απαντήσεις στα εξής θεμελιώδη ερωτήματα: τι είναι επιστήμη και γνώση, τι είναι πολιτική και οικονομία, ιδεολογία και τέχνη, και πώς όλα αυτά τα πεδία ζωής και δημιουργίας οργανώνονται στο παρόν και στο μέλλον.
        Η Φιλοσοφία και η Ιστορία, η Κοινωνιολογία και η Πολιτική Επιστήμη, η Οικονομία και οι Τέχνη, θα αποτελέσουν για τους εισηγητές του Σεμιναρίου τους τρόπους προσέγγισης της σύγχρονης πραγματικότητας, θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τα κεντρικά προβλήματα και να προτείνουν τρόπους εξήγησης και κατανόησής τους. Αυτό που αμφισβητείται σήμερα στην Δύση και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι οι μέχρι τώρα ισχύοντες τρόποι  ατομικής και συλλογικής, πολιτικής, οικονομικής και ιδεολογικής, αντίληψης, σκέψης και πράξης της πραγματικότητας. Ο δημόσιος προβληματισμός και διάλογος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων ζωής και δημιουργίας στις κοινωνίες του ανθρώπου. 

           Το Πανεπιστήμιο και η πρωτοβουλία

           Το Πανεπιστήμιο έχει κάποιους πολύ βασικούς στόχους. Πρώτον, την συλλογή γνώσεων από όλο τον κόσμο και την κωδικοποίησή τους, με τρόπο που να είναι χρήσιμες για την κοινωνία στην οποία ανήκει. Δεύτερον, την παραγωγή νέας βασικής και εφαρμοσμένης γνώσης. Τρίτον, την δημιουργία υψηλών ικανοτήτων ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, καθηγητών, δηλαδή, Πανεπιστημίου και ερευνητών πρώτου βεληνεκούς. Τέταρτον, την δημιουργία νέων επιστημόνων, στην οποία οφείλεται και η διδασκαλία. Πέμπτον, την μετάδοση της γνώσης στους θεσμούς της κοινωνίας, μέσω της ανάληψης καθηκόντων και υποχρεώσεων στους θεσμούς αυτούς, του κράτους αλλά και του δημόσιου χώρου. Και έκτον, την διάχυση της γνώσης σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, με δημόσιες συναντήσεις, με σεμινάρια και μέσω των ΜΜΕ. Στην τελευταία αυτή υποχρέωση αλλά και δράση εντάσσεται η δημιουργία του Σεμιναρίου αυτού με σκοπό την συζήτηση και την διάχυση της γνώσης απ' ευθείας από το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία. Η πρωτοβουλία έχει ακριβώς ως σκοπό να συζητηθούν δημόσια ερωτήσεις, υποθέσεις εργασίας και απαντήσεις, μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν από τους πολίτες πιο πλήρης τρόποι κατανόησης και αντιμετώπισης της σύγχρονης πραγματικότητας.
             Θα προσκληθούν να αναλάβουν εισηγήσεις και άλλοι συνάδελφοι, εκτός αυτών που αρχικά ανέλαβαν την πρωτοβουλία.


          Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

          Την πρωτοβουλία, λοιπόν, την ανέλαβαν, κατ' αρχάς, τα μέλη του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με την σκέψη να προσκληθούν και να συμμετέχουν Πανεπιστημιακοί άλλων Πανεπιστημίων, καλλιεργώντας έτσι τον διάλογο και την συνεργασία.  Οι συναντήσεις λοιπόν θα λαμβάνουν χώρα σε κάποια από τις αίθουσες του Παντείου Πανεπιστημίου.
          Αυτή είναι και η αιτία για την οποία το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους πολίτες και όχι στους φοιτητές. Οι φοιτητές, άλλωστε, των κοινωνικών επιστημών, έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τα ζητήματα αυτά απ' ευθείας στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια των Πανεπιστημιακών Τμημάτων τους.

          Προεγγραφή

          Η προεγγραφή θα γίνεται με αποστολή μηνύματος του ενδιαφερομένου στην πύλη του Σεμιναρίου, με αναφορά του ονόματος, του επαγγέλματος, και της διεύθυνσής του, κατοικίας και ηλεκτρονικής. Προεγγραφές θα γίνονται έως 20 Ιουλίου και από 20 Αυγούστου εως 30 Σεπτεμβρίου. Θα ανακοινωθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων.
                 Η φόρμα αίτησης προεγγραφής θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη στις διευθύνσεις:         
                                 apaparrizos@yahoo.gr ή  dinapapagian@gmail.com,  
                Στην περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τον/την ενδιαφερόμενο/η, με τηλεφώνημα και ενδεχόμενα και κάποια επιστολή.
            Τηλ. Α. Παπαρίζος 210 9312245,  Σηλυβρίας 8, Νέα Σμύρνη, 17 123, Αθήνα.

            Τόπος και χρόνος διεξαγωγής

            Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε κάποιο αμφιθέατρο του Παντείου Πανεπιστημίου κάθε 15 ημέρες, Τετάρτη και ώρες 17-19. Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση.


             Θέματα και εισηγήσεις

             Ο κάθε εισηγητής θα πραγματοποιήσει μέχρι δύο εισηγήσεις.
             Ανακοινώνονται τα θέματα των πρώτων δέκα περίπου εισηγήσεων στον ειδικό πίνακα.
Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα θέματα, όπως και η σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων θα υπάρχουν αντι-εισηγήσεις, και συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

                 Τα θέματα του Σεμιναρίου.


            Με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των εισηγητών

        1. Π. Γέμτος, α) «Φιλοσοφικά θεμέλια και πρακτική χρησιμότητα των  κοινωνικών
                               επιστημών», β) “Φιλοσοφία, Επιστήμες και θρησκεία: ο ρόλος της
                               γνώσης και της παράδοσης στην ιστορία των ανθρωπίνων πολιτισμών”

         2. Γ. Κοντογιώργης, α) «Το ζήτημα της καθολικής γνωσιολογίας. Ο κοσμικός και ο
                                          κοσμοσυστημικός χρόνος του κοινωνικού ανθρώπου»
                                           β) “Η γνωσιολογία της δημοκρατίας και η νεοτερικότητα. Το
                                         διακύβευμα της υπέρβασης του δυτικο-ευρωπαϊκού Διαφωτισμού”

         3. Ε. Μουτσόπουλος, “Η ηθική και η οικονομική κρίση και η θεραπεία που θα
                                            επρότεινε ο Αριστοτέλης”

         4. Α. Παπαρίζος, α) «Πολιτική και Οικονομία: μία δυναμική αμφίδρομη σχέση»
                                      β) “Πολιτική και Θρησκεία: σχέσεις διαλεκτικής σύνθεσης”

         5. Θ. Τάσιος,       α) “Τέχνη για τον λαό;” και, β) Ἡθοπαιδεία για την ανάπτυξη;”

          6. Ν. Τζαβάρας, α) “Η σημασία του οιδιπόδειου συμπλέγματος για την
                                     κοινωνικοποίηση του ατόμου».  β) «Αντισημιτισμός”

          7. Ε. Τσοτσορός, «Οικονομική Κρίση, Δημοκρατία, Τεχνοκρατία και Αυταρχισμός»

           8. Δ. Χαραλάμπης, “Η κατασκευή της πραγματικότητας από το κυρίαρχο οικονομικό
                                           παράδειγμα. Η υποκατάσταση του πολιτικού, του κοινωνιολογικού,
                                           αλλά και του φιλοσοφικού λόγου»

                     Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα γίνει έγκαιρη ενημέρωση.